SMK KEPONG BARU
Hari Orientasi Tingkatan Peralihan & Tingkatan 1 sesi 2022 / 2023

Tarikh : 18 Mac 2022 (Jumaat)

Aturcara
8.30 – 9.00 pagi : Pendaftaran ibu bapa/penjaga
9.00 pagi : Majlis orientasi bermula
11.00 pagi : Majlis orientasi tamat

Link : Ibu bapa/Penjaga masuk salah satu bilik – Bilik A ATAU Bilik B

🌻 Link Bilik A
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/huh-nkwn-xnv

🌻 Link Bilik B
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/uvv-xzsp-jxn

Ibu bapa dan murid diminta untuk menyertai majlis orientasi ini menggunakan akaun murid m-×××××××@moe-dl.edu.my atau gmail persendirian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *